Sweden in total 2021

Statistiken omfattar endast de batterier och elektriska/elektroniska produkter som lämnats in i det insamlingssystem som drivs av El-Kretsen tillsammans med kommunerna. Enskilda kommuners eventuella sidoinsamlingar finns inte med.

138 749 574 in total
13,27 kg per person

Fractions

Misc electronics

68 208 434 kg
6,53 kg per person

Fridge and freezer

28 474 034 kg
2,72 kg per person

White goods

35 051 599 kg
3,35 kg per person

Batteries

3 547 797 kg
0,34 kg per person

Low-energy and fluorescent lights

1 716 151 kg
0,16 kg per person

LED and light bulbs

537 309 kg
0,05 kg per person

Subjects